Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu PipeLife klientu pieredzi. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Lasīt vairāk.Aizvērt

Lietus ūdens infiltrācijas sistēmas uzstādīšana


Izvēloties Stormbox infiltrācijas kasešu moduļa augstumu un atbilstošu tranšejas dziļumu, jāņem vērā sekojoši priekšnoteikumi:
  • minimālais pārklājuma slāņa biezums virs Stormbox infiltrācijas kasetēm zonās ar satiksmes slodzi ir 0.8 m, bet zaļajās zonās 0.4 m,
  • Stormbox kasešu slāņu skaits: kravas automašīnu intensīvas satiksmes slodzes gadījumā 6 (maksimālais konstrukcijas augstums 1,82 m), automašīnu satiksmes slodzes gadījumā 10 (maksimālais kasetes augstums 3 m) un zaļajā zonā 10 (maksimālais konstrukcijas augstums 3 m),
  • Stormbox iInfiltrācijas kasetēm ir jābūt novietotām vismaz 0.5-1 m virs gruntsūdeņu līmeņa,
  • attālumam starp Stormbox infiltrācijas kasetēm un ēku ir jābūt vismaz 3 m no ēku pamatiem,
  • attālumam starp Stormbox infiltrācijas kasetēm un kokiem ir jābūt vismaz 1.5 m.
  • attālumam no infiltrācijas kasetēm līdz citām pazemes komunikācijām jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām.

Izrociet tranšeju vismaz 40–50 cm platāk par Stormbox kasešu moduļa platumu. No tranšejas pamatnes novāciet visus redzamos akmeņus un izveidojiet vismaz 10–15 cm biezu izlīdzinošo slāni, kurā materiāla daļiņu izmēri nepārsniedz 8–16 vai 12–24 (30) mm. Izlīdziniet un sablīvējiet.
Izklājiet ģeotekstilu (piem., Bontec SNW31 vai līdzvērtīgu) tā, lai kasetes varētu aptīt (ar 15–50 cm pārlaidumu) no visām pusēm. Ģeotekstils pasargā kasetes no aptverošās grunts iekļūšanas tajās.

 


Izgrieziet režģus no nepieciešamajām pievienojumu atverēm. Režģi pievienojumu atverēm ir jāizgriež visos vēlamajos piekļuves punktos moduļa sānos un augšpusē.
Izvietojiet pamatnes plāksnes uz ģeotekstila un savienojiet tās, izmantojot skavas. Vietas, kur jāpiestiprina skavas, ir apzīmētas ar vārdu "CLIP". Pēc tam novietojiet kasetes uz pamatnes plāksnēm. Uzspiediet, lai kasešu vertikālās caurules nofiksējas uz pamatnes plāksnēm. Savienojiet Stormbox kasetes un pamatnes plāksnes, izmantojot skavas. Ja nepieciešams, izvietojiet citas Stormbox kasetes vertikālā un horizontālā slānī, savienojot tās ar skavām.

 


Uzmanīgi aptiniet kasetes ar ģeotekstilu, atstājot 15–50 cm pārlaidumu. Ieplūdes vietās izgrieziet ģeotekstilā zvaigžņveida atveres. Atverē aptuveni 20 cm dziļumā ievietojiet gludsienu cauruli ar uzmavu uz āru .Pārliecinieties, vai ģeotekstils cieši piegulst (bez spraugām) caurulei.

 


Uzstādiet ventilācijas cauruli moduļa otrā galā, pievienojot PVC-U kanalizācijas cauruli ar diametru DN/OD 110 mm (160 vai 200 mm) kasetes augšējai atverei. Ventilācijas caurulei ar gaisa ventiļa vāciņu ir jābūt aptuveni 50 cm virs zemes. Ventilācijas cauruli var izmantot arī sistēmas inspekcijai. Sistēmas inspekcijas un apkopes vajadzībām uzstādiet 200 mm šahtas virs kasetēm vai 400, 630 mm skatakas rezervuāra galā.
Aizpildiet sānus ar graudainu grunti, kuras daļiņu izmērs nepārsniedz 8–16, 12–24 (30) mm, vai rupjām smiltīm, veicot blietēšanu ik pēc 15–30 cm. Grunts sablīvējuma līmeni pielāgojiet paredzamajai slodzei: zonās ar satiksmes slodzi ≥ 97% un zaļajās zonās ≥ 95% pēc Proktora skalas. Mehāniskās iekārtas, blīvēšanas reižu skaita un blīvējamā slāņa rekomendācijas skatīt šeit. Apberiet kasetes ar 10–15 cm biezu smilšu slāni (bez akmeņiem un citiem asiem elementiem, kas varētu bojāt ģeotekstilu vai kasetes) un noblietējiet to. Aizpildiet atlikušo tranšejas daļu, pamatpildījumam grunti izvēloties atbilstoši LVS EN 1610 (punkts 5.4) norādījumiem.

 


Drukāt

uz sākumu