Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu PipeLife klientu pieredzi. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Lasīt vairāk.Aizvērt

pipelife pvc spiedvadu uzstādīšana


Uzstādīto cauruļvadu sistēmas veiktspēja atkarīga no tās komponentu kvalitātes, uzstādīšanas apstākļiem un būvnieku profesionalitātes.

Pipelife PE un PVC spiedvadu uzstādīšana jāveic saskaņā ar EN 805 „Ūdensapgāde - Prasības sistēmām un to komponentiem ārpus ēkām”, EN 1610 „Kanalizācijas cauruļvadu un kolektoru izbūve un testēšana” un CEN/TR 1046 „Plastmasas cauruļvadu un kanālu sistēmas. Sistēmas, kas novietotas ārpus ēku konstrukcijām, ūdeņu vai kanalizācijas novadei. Ieteikumi to montāžai zem zemes.” vadlīnijām.

Tranšejas uzbūve


Tranšejas veidošana

Tranšeja jārok pēc iespējas šaurāka atbilstoši LVS EN 1610 (punkts 6.2), ņemot vērā tranšejas dziļumu (H), ieguldāmā cauruļvada diametru (DN/OD), nepieciešamo darbības telpu (A ≥ 0.4 m) un tranšejas sienu leņķi (β). Drošības nolūkos rekomendējams ievērot minimālo tranšejas sienas slīpumu atbilstoši LVS EN 1610 (punkts 6.2) vai arī izmantot balsta vairogus. Atbalstītu tranšeju gadījumā jāparedz balsta konstrukcijām nepieciešamo platumu.




Tranšejas gultnei jābūt līdzenai, bez akmeņiem, pielāgotai projektā norādītajam augstumam un slīpumam. Ja grunts tranšejas pamatnē nav piemērota cauruļvada guldīšanai tieši uz tranšejas pamatnes, tad tranšejas dziļuma noteikšanā jāņem vērā izlīdzinošā slāņa nepieciešamība.

Ja cauruļu savienošanai izmantotas uzmavas, tām jāparedz atbilstoša izmēra padziļinājumi tranšejas pamatnē.

Guldīšanas pamatne

Pamatnei, uz kuras paredzēts izvietot cauruļvadus, jāatbilst aptverošās grunts raksturojumam LVS EN 1610 (punkts 5.3) un LVS EN 805 (punkts 10.6.2). Pirms cauruļvadu guldīšanas pamatni jāsablīvē.

Cauruļvada pamatnes konstrukcijas 1. tipu (skatīt attēlu zemāk) drīkst izmantot jebkurā ieguldīšanas gadījumā, nodrošinot caurulēm atbalstu visā tās garumā. Ja projektā nav norādīts savādāk, apakšējais izlīdzinošajais slānis (a) jāparedz 100 – 150 mm biezumā. Augšējā izlīdzinošā slāņa biezumam (b) ir jāatbilst būvprojektā norādītajām prasībām.


Caurules drīkst ieguldīt tieši uz nolīdzinātas tranšejas pamatnes (attiecīgi pamatnes konstrukcijas 2. un 3. tips attēlā zemāk), nodrošinot caurulēm atbalstu visā tās garumā, ja grunts ir vienveidīga, relatīvi mīksta un graudaina. Augšējā izlīdzinošā slāņa biezumam (b) ir jāatbilst būvprojektā norādītajām prasībām.


Cauruļu savienošana

Visas PVC caurules un veidgabali ir aprīkoti ar savienošanas uzmavām, kurās iestrādātas blīvgumijas. Pirms cauruļu savienošanas jānotīra gludais gals, uzmava un blīvgumija. Uzmavā iestrādāto blīvgumiju jānoziež ar šim nolūkam paredzētu slīdsmēri. Jānomēra uzmavas dziļums un atbilstošā attālumā jānomarķē uzmavā ievietojamā caurule. Caurule jāiemauc uzmavā līdz attiecīgajai atzīmei.

Ja PVC caurules tiek garinātas, šim nolūkam ieteicams izmantot rokas zāģi ar smalkiem zobiem un koka šablonu taisnleņķa griezumam. Noīsinātais caurules gals jānoslīpē 15 grādu leņķī.

Cauruļuvadu nostiprināšana

Caurules aksiālais spēks iedarbojas uz pievienotajiem veidgabaliem, piemēram, aizbīdņiem, līkumiem, trejgabaliem u.c.. Tādēļ spiedvadu caurules nepieciešams nostiprināt. Stiprinājumiem jāfunkcionē tā, lai tie līdzsvarotu darba spiediena, pārbaudes spiediena, dinamiskā virsmas spiediena, hidraulisko triecienu un arī no apkārtējās virsmas radīto lokālo spiedienu radīto spēku.

Jāatceras, ka vietās, kur betons ir tiešā saskarē ar caurulēm un/vai veidgabaliem, caurules jāaptin ar elastīgu materiālu (piemēram, ar plēvi). Ūdensvadu nedrīkst nostiprināt ar akas palīdzību. Ja ir nepieciešams izveidot stiprinājumu, tad to labāk izdarīt pirms akas.

Cauruļvadu nostiprināšana ar atbalsta blokiem tiek rekomendēta šādos gadījumos:
  • Ja cauruļvada diametrs ir lielāks par 225 mm,
  • Pārejas vietā (no PEHD materiāla caurules uz PVC materiāla cauruli),
  • Aizbīdņu uzstādīšanas vietā, ja tie atrodas ārpus akām,
  • Ūdens hidrantu uzstādīšanas vietā, ja tie atrodas ārpus akām,
  • Ūdensvada noslēgtos galos.

Veicot atbalsta bloka gabarītu aprēķinus, ir jāņem vērā šādi parametri:
  • iekšējais spiediens cauruļvadā,
  • caurules diametrs,
  • rezultatīvais spēks jeb aksiālais spēks,
  • grunts fizikāli mehāniskās īpašības.

Vietās, kur cauruļvads šķērso apakšzemes konstrukcijas, piemēram, betona akas sienas vai ēkas pamatus, jāizmanto piemērotas Pipelife aizsargčaulas.

Tranšejas aizpildīšana

Cauruļvada sānu un sākotnējam pildījumam jāatbilst aptverošās grunts raksturojumam LVS EN 1610 (punkts 5.3). Pamatpildījuma materiālam jāatbilst LVS EN 1610 (punkts 5.4)
Grunts blietēšana jāveic atbilstoši norādījumiem projektā. Pipelife rekomendē iespējami augstāku blīvuma pakāpi, bet ne mazāku par 87% pēc Proktora skalas.
 

 



Sākotnējo pildījumu virs caurules jāblietē ar rokām. Mehānisko iekārtu izmantošana pieļaujama, ja cauruļvada pārklājums sasniedzis vismaz 300 mm. Mehāniskās iekārtas, blīvēšanas reižu skaita un blīvējamā slāņa rekomendācijas skatīt tabulā zemāk.

Blietēšanas veids Svars (kg)
                  
Maks. slāņa biezums pirms blietēšanas (m) Min. apbēruma biezums virs caurules pirms blietēšanas (m) Blietēšanas piegājienu skaits, lai sasniegtu atbilstošu blīvumu pēc Proktora skalas
grants, smilts māls, smilšmāls, mālsmilts 85% 90% 95%
Ar kājām - 0.10 - - 1 3 6
Rokas bliete min. 15 0.15 0.10 0.30 1 3 6
Vibrobliete 50 -100 0.30 0.20 - 0.25 0.50 1 3 6
Dalītās vibroplātes 50 - 100 0.20 - 0.50 1 4 7
Vibroplātes 50 - 100
100 - 200
400 - 600
  -
-
0.20
0.40
0.50
0.80
1
1
1
4
4
4
7
7
7


Cauruļvadu testēšana un tīrīšana jāveic atbilstoši LVS EN 805 norādījumiem.
Drukāt

uz sākumu