Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu PipeLife klientu pieredzi. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Lasīt vairāk.Aizvērt

pipelife pe spiedvadu uzstādīšana


Uzstādīto cauruļvadu sistēmas veiktspēja atkarīga no tās komponentu kvalitātes, uzstādīšanas apstākļiem un būvnieku profesionalitātes.

Pipelife PE un PVC spiedvadu uzstādīšana jāveic saskaņā ar EN 805 „Ūdensapgāde - Prasības sistēmām un to komponentiem ārpus ēkām”, EN 1610 „Kanalizācijas cauruļvadu un kolektoru izbūve un testēšana” un CEN/TR 1046 „Plastmasas cauruļvadu un kanālu sistēmas. Sistēmas, kas novietotas ārpus ēku konstrukcijām, ūdeņu vai kanalizācijas novadei. Ieteikumi to montāžai zem zemes.” vadlīnijām.

Tranšejas uzbūve


Tranšejas veidošana

Tranšeja jārok pēc iespējas šaurāka atbilstoši LVS EN 1610 (punkts 6.2), ņemot vērā tranšejas dziļumu (H), ieguldāmā cauruļvada diametru (DN/OD), nepieciešamo darbības telpu (A ≥ 0.4 m) un tranšejas sienu leņķi (β). Drošības nolūkos rekomendējams ievērot minimālo tranšejas sienas slīpumu atbilstoši LVS EN 1610 (punkts 6.2) vai arī izmantot balsta vairogus. Atbalstītu tranšeju gadījumā jāparedz balsta konstrukcijām nepieciešamo platumu.
Tranšejas gultnei jābūt līdzenai, bez akmeņiem, pielāgotai projektā norādītajam augstumam un slīpumam. Ja grunts tranšejas pamatnē nav piemērota cauruļvada guldīšanai tieši uz tranšejas pamatnes, tad tranšejas dziļuma noteikšanā jāņem vērā izlīdzinošā slāņa nepieciešamība.

Ja cauruļu savienošanai izmantotas uzmavas, tām jāparedz atbilstoša izmēra padziļinājumi tranšejas pamatnē.

Guldīšanas pamatne

Pamatnei, uz kuras paredzēts izvietot cauruļvadus, jāatbilst aptverošās grunts raksturojumam LVS EN 1610 (punkts 5.3) un LVS EN 805 (punkts 10.6.2). Pirms cauruļvadu guldīšanas pamatni jāsablīvē.

Cauruļvada pamatnes konstrukcijas 1. tipu (skatīt attēlu zemāk) drīkst izmantot jebkurā ieguldīšanas gadījumā, nodrošinot caurulēm atbalstu visā tās garumā. Ja projektā nav norādīts savādāk, apakšējais izlīdzinošajais slānis (a) jāparedz 100 – 150 mm biezumā. Augšējā izlīdzinošā slāņa biezumam (b) ir jāatbilst būvprojektā norādītajām prasībām.


Caurules drīkst ieguldīt tieši uz nolīdzinātas tranšejas pamatnes (attiecīgi pamatnes konstrukcijas 2. un 3. tips attēlā zemāk), nodrošinot caurulēm atbalstu visā tās garumā, ja grunts ir vienveidīga, relatīvi mīksta un graudaina. Augšējā izlīdzinošā slāņa biezumam (b) ir jāatbilst būvprojektā norādītajām prasībām.


Cauruļu savienošana

Savienošana ar elektrometināmajiem veidgabaliem

PE caurules ar ārējo diametru no DN20 līdz DN630 iespējams savienot, izmantojot elektrometināmos veidgabalus. Jāatceras, ka elektrometināšanu drīkst veikt, ja gaisa temperatūra ir -10 līdz +45 oC. Elektrometināšanas procedūra:
 1. Caurule jānotīra un, ja nepieciešams, jānogarina ar šim nolūkam paredzētu caurules griezēju.
 2. Jānomēra un ar marķieri jāatzīmē uz caurules attālumu (1/2 veidgabals + 1 cm), līdz kuram jānoskrāpē caurule.
 3. Izmantojot speciālu skrāpi (nazis vai smilšpapīrs nav piemēroti rīki), jānoņem PE caurules oksidēto slāni 0.2 – 0.35 mm biezumā, atkarībā no caurules diametra.
 4. Noskrāpēto caurules daļu jānotīra ar līdzekli PE cauruļu tīrīšanai, kura sastāvā ir vismaz 90% spirts (acetons, benzīns vai šķīdinātājs nav piemēroti šim nolūkam). Tīrīšanas līdzeklim jāļauj nožūt. Ar rokām neaiztieciet notīrīto virsmu.
 5. Jānomēra veidgabala uzmavas dziļums un ar marķieri attiecīgais attālums jāatzīmē uz caurules.
 6. Īsi pirms metināšanas procesa jāizņem veidgabals no iepakojuma un, nepieskaroties metināšanas zonai, jāuzmauc caurulei līdz iepriekš iezīmētajam marķējumam.
 7. Savienojuma vieta jānostiprina, piemēram, izmantojot skavas.
 8. Elektrometināšanas iekārta jāpieslēdz veidgabalam un jāveic metināšana atbilstoši iekārtas lietošanas pamācībai.
 9. Pēc metināšanas procesa pārbaudiet veidgabala metināšanas indikātorus un paziņojumu uz iekārtas displeja.
 10. Jānogaida atbilstošu dzesēšanas laiku. Tad jāatvieno metināšanas iekārta un jānoņem skavas.

Metināšanas darbus drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēts personāls.

Savienošana ar kontaktmetināšanu

PE caurules ar ārējo diametru no DN90 līdz DN630 iespējams savienot ar kontaktmetināšanu. Jāatceras sekojoši priekšnoteikumi:
 • kontaktmetināšanu drīkst veikt, ja gaisa temperatūra ir +5 līdz +45 oC,
 • savienojamo cauruļu SDR klase ir vienāda.

Kontaktmetināšanas procedūra:
 1. Cauruļu gali jānostiprina metināšanas iekārtas skavās. Cauruļu vertikālā nobīde nedrīkst būt lielāka par 10% no caurules sieniņas biezuma.
 2. Izmantojot iekārtas komplektācijā iekļauto frēzi, jānolīdzina savienojamās virsmas tā, lai sprauga starp kopā saspiestiem cauruļu galiem nebūtu lielāka par 0.5 mm.
 3. Kontaktmetināšanas panna jāsaspiež starp savienojamajām caurulēm un jāuzkarsē cauruļu gali.
 4. Jāizņem karsēšanas panna un jāsaspiež savienojamo cauruļu gali. Nomaiņa jāveic iespējami ātri, lai neatdziest cauruļu gali.
 5. Jāļauj caurulēm atdzist. Nekādus speciālus dzesētājus izmantot nedrīkst.

Sīkāku informāciju par piemērojamā spiediena lielumu, karsēšanas un dzesēšanas ilgumu jāmeklē kontaktmetināšanas iekārtas lietošanas pamācībā vai jājautā iekārtas piegādātājam.

Metināšanas darbus drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēts personāls.

Cauruļuvadu nostiprināšana

Caurules aksiālais spēks iedarbojas uz pievienotajiem veidgabaliem, piemēram, aizbīdņiem, līkumiem, trejgabaliem u.c.. Tādēļ spiedvadu caurules nepieciešams nostiprināt. Stiprinājumiem jāfunkcionē tā, lai tie līdzsvarotu darba spiediena, pārbaudes spiediena, dinamiskā virsmas spiediena, hidraulisko triecienu un arī no apkārtējās virsmas radīto lokālo spiedienu radīto spēku.

Jāatceras, ka vietās, kur betons ir tiešā saskarē ar caurulēm un/vai veidgabaliem, caurules jāaptin ar elastīgu materiālu (piemēram, ar plēvi). Ūdensvadu nedrīkst nostiprināt ar akas palīdzību. Ja ir nepieciešams izveidot stiprinājumu, tad to labāk izdarīt pirms akas.

Cauruļvadu nostiprināšana ar atbalsta blokiem tiek rekomendēta šādos gadījumos:
 • Ja cauruļvada diametrs ir lielāks par 225 mm,
 • Ja tiek izmantoti kontaktmetināmie veidgabali, kas ir izveidoti no cauruļu segmentiem, un kuru diametrs ir lielāks par 225 mm,
 • Pārejas vietā (no PEHD materiāla caurules uz PVC materiāla cauruli),
 • Cauruļu diametra pārejas vietā, ja tiek veikta kontakmetināšana,
 • Aizbīdņu uzstādīšanas vietā, ja tie atrodas ārpus akām,
 • Ūdens hidrantu uzstādīšanas vietā, ja tie atrodas ārpus akām,
 • Ūdensvada noslēgtos galos.

Veicot atbalsta bloka gabarītu aprēķinus, ir jāņem vērā šādi parametri:
 • iekšējais spiediens cauruļvadā,
 • caurules diametrs,
 • rezultatīvais spēks jeb aksiālais spēks,
 • grunts fizikāli mehāniskās īpašības.

Cauruļu liekšana

PE caurules ir ļoti elastīgas, tādēļ pieļaujama cauruļvada virziena maiņa, izliecot cauruli. Maksimālais izliekuma rādiuss ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras un cauruļvada ārējā diametra. Caurules SDR klase izliekuma rādiusu neietekmē.

  
  Temperatūra     20 oC     10 oC       0 oC  
Izliekuma rādiuss R 20 x D 35 x D 50 x D


Vietās, kur cauruļvads šķērso apakšzemes konstrukcijas, piemēram, betona akas sienas vai ēkas pamatus, jāizmanto piemērotas Pipelife aizsargčaulas.

Tranšejas aizpildīšana

Cauruļvada sānu un sākotnējam pildījumam jāatbilst aptverošās grunts raksturojumam LVS EN 1610 (punkts 5.3). Pamatpildījuma materiālam jāatbilst LVS EN 1610 (punkts 5.4)
Grunts blietēšana jāveic atbilstoši norādījumiem projektā. Pipelife rekomendē iespējami augstāku blīvuma pakāpi, bet ne mazāku par 87% pēc Proktora skalas.
 

 Sākotnējo pildījumu virs caurules jāblietē ar rokām. Mehānisko iekārtu izmantošana pieļaujama, ja cauruļvada pārklājums sasniedzis vismaz 300 mm. Mehāniskās iekārtas, blīvēšanas reižu skaita un blīvējamā slāņa rekomendācijas skatīt tabulā zemāk.

Blietēšanas veids Svars (kg)
                  
Maks. slāņa biezums pirms blietēšanas (m) Min. apbēruma biezums virs caurules pirms blietēšanas (m) Blietēšanas piegājienu skaits, lai sasniegtu atbilstošu blīvumu pēc Proktora skalas
grants, smilts māls, smilšmāls, mālsmilts 85% 90% 95%
Ar kājām - 0.10 - - 1 3 6
Rokas bliete min. 15 0.15 0.10 0.30 1 3 6
Vibrobliete 50 -100 0.30 0.20 - 0.25 0.50 1 3 6
Dalītās vibroplātes 50 - 100 0.20 - 0.50 1 4 7
Vibroplātes 50 - 100
100 - 200
400 - 600
  -
-
0.20
0.40
0.50
0.80
1
1
1
4
4
4
7
7
7


Pipelife piedāvā arī PE spiedavadu caurules, kuras drīkst izbūvēt arī ar beztranšejas metodi saskaņā ar LVS EN 12889 „Cauruļvadu ierīkošana bez atklātām tranšejām. Mazo un lielo cauruļu testēšana.”

Cauruļvadu testēšana un tīrīšana jāveic atbilstoši LVS EN 805 norādījumiem.
Drukāt

uz sākumu