Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu PipeLife klientu pieredzi. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Lasīt vairāk.Aizvērt

Septiķa ECOLIFE uzstādīšana


Montāžas vietas izvēle

Izvēloties septiķa atrašanās vietu, ir jārēķinās ar šādiem apstākļiem: grunts
tips, zemes virsmas formas, gruntsūdeņu līmenis, teritorijas robežas un attālums līdz ūdenskrātuvēm. Izvēloties atrašanās vietu, nepieciešams ievērot arī nacionālās prasības un vietējās pašvaldības noteikumus. Pašvaldības vides pārvaldes darbinieks palīdzēs ar vietas izvēli un mērījumiem saistītu problēmu gadījumā. Ja nepieciešams, izmantojiet projektētāja palīdzību.Izvēloties atrašanās vietu, jāņem vērā iztukšošanas automobiļa piekļuves iespēja. Virs septiķa un infiltrācijas zonas nedrīkst pārvietoties ar transportlīdzekļiem. Ieteicams sagatavot montāžas rasējumu ar mērījumiem. Tas vēlāk palīdzēs pagalmā veicamo būvdarbu laikā novērst uzstādītās sistēmas sabojāšanu.


Notekūdeņu novadīšanas izvēle

Pastāv 2 iespējas filtrēto notekūdeņu novadīšanai - infiltrācija gruntī un grunts filtrētu notekūdeņu novadīšana, piemēram, grāvī.

Infiltrācija gruntī. No sadales akas ūdens tiek novadīts infiltrācijas caurulēs, kas
ūdeni vienmērīgi izdala pa visu infiltrācijas zonu. Infiltrācijas zonā uzstādāmās caurules tiek savienotas cita ar citu, izmantojot komplektā esošās uzmavas. Infiltrācijas cauruļu slīpums ir 0,5–1 cm/m, un tās tiek uzstādītas tā, lai caurulē esošās atveres būtu vērstas uz leju. Šķembu kārtai jābūt līdzenai un horizontālai, to nedrīkst blīvēt. Pateicoties tam, tur līstošais ūdens gruntī uzsūcas vienmērīgi. Šķembu kārtas kopējais biezums ir 30–40 cm, akmeņu diametrs ir 16–32 mm. Tranšeja var būt viena uz vairākām paralēlām infiltrācijas caurulēm, taču katrai caurulei var izrakt arī atsevišķu tranšeju. Paraugu ņemšanas caurule tiek ierakta blakus infiltrācijas zonai. Katra infiltrācijas tuneļa zara galā ir jāuzstāda ventilācijas caurule, kas paredzēta infiltrācijas zonas un visas sistēmas ventilēšanai. Vēdināšanas caurulēm jābūt tik garām, lai tās paceltos virs zemes virsmas un ziemas sniega segas. Kad caurules ir izvietotas un šķembu josla ir gatava, virs infiltrācijas lauka tiek uzstādīts filtrēšanas audums, un tranšeja tiek izlīdzināta vienā augstumā ar zemi, izmantojot vietējo grunti.Grunts filtrētu notekūdeņu novadīšana. Gadījumā, ja infiltrācijas sistēmas uzstādīšanas zonā grunts neuzsūc ūdeni, papildus iepriekš aprakstītajam infiltrācijas laukam jāizveido ūdeni caurlaidoša un vienlaicīgi to attīroša filtrēšanas grunts kārta. Šāda situācija rodas tad, ja grunts attiecīgajā reģionā ir ar tik smalku struktūru, ka ūdens netiek pietiekami ātri laists cauri (mālsmilts / smilšmāls), vai arī ar tik raupju struktūru, ka notekūdeņi pirms nonākšanas gruntsūdenī neattīrās. Filtrēšanas zona tiek izbūvēta no smiltīm ar graudainību līdz 8 mm. Apmēram 80 cm bieza smilšu kārta tiek veidota tieši zem infiltrācijas lauka šķembu kārtas. Apmēram 20 cm virs tranšejas pamatnes tiek ievietota uzkrāšanas kārta (šķembas, frakcija 8–16 mm), kurā uzstādāmās drenāžas caurules cauri smilšu kārtai izplūdušo un attīrīto ūdeni novada izplūdes akā. No akas ūdens caur iztukšošanas cauruli tiek novadīts, piemēram, grāvī. Drenāža un iztukšošanas caurule tiek uzstādīta ar slīpumu 1–2 cm/m. Virs filtrēšanas kārtas tiek uzstādīta šķembu kārta („infiltrācijas zona”), kā aprakstīts iepriekš.Tvertnes montāža

Transportēšanas, uzglabāšanas un montāžas laikā ir jāizvairās no mehānisku bojājumu radīšanas. Septiķa pacelšanai (gan ar pacēlāju, gan siksnām) izmantojiet virs septiķa esošās pacelšanas cilpas.
Tranšejas dziļums ir atkarīgs no kanalizācijas caurules, kas nāk no ēkas, iebūves dziļuma. Maksimālais ieplūdes dziļums ir 850 mm no zemes virsmas. Uzstādot dziļāk, tvertnes iztukšošanas šahtas ir jāpagarina. Piepildiet tranšejas pamatni ar 300 mm biezu, sablīvētu smilšu kārtu.
Augsta gruntsūdens līmeņa gadījumā septiķis ir jāenkuro. Enkurošanai jāielej armēta betona pamatne vai septiķa sānos jāuzstāda betona bloki. Nostipriniet septiķi ar enkurošanas siksnām pie betona pamatnes vai betona blokiem. Izmantojiet korozijas drošas stiprinājuma detaļas. Izvairieties no septiķa saskarsmes ar enkurošanas plāksni vai blokiem. Starp tiem jābūt vismaz 200 mm biezai blīvētu smilšu kārtai.
Piepildiet tranšeju ar smiltīm 300 mm kārtās, rūpīgi noblīvējot katru kārtu. Paralēli aizbēršanai septiķis ir jāpiepilda ar ūdeni, tas novērš septiķa vēlāku iegrimšanu un nodrošina, ka tas ir tūlīt gatavs darbam. Pēc tam septiķis ir gatavs lietošanai.
Ja starp septiķa virspusi un zemi ir mazāk par 500 mm, tad, lai novērstu sasalšanu, septiķis ir jāpārklāj ar 50 mm siltināšanas plāksnēm. Ārpusē palikušos tīrīšanas šahtu galus nogrieziet piemērotā garumā, ņemot vērā zemes virsmas galīgo augstuma atzīmi.


Infiltrācijas lauka montāža

Infiltrācijas cauruļu dziļums ir diapazonā no 0,8–1,3 m. Ja infiltrācijas caurules atrodas atsevišķās tranšejās, tad tranšejas platumam jābūt 1,0 m un attālumam starp caurulēm – 2,0 m. Vienā tranšejā esošu cauruļu gadījumā to savstarpējais attālums var būt 1,5 m, un grāvja platums – 2,0 m. Piepildiet tranšejas pamatni ar 25 cm biezu šķembu kārtu (frakcija 16–32 mm). Pievienojiet infiltrācijas caurules sadales akai ar sadales caurulēm un elastīgajiem līkumiem. Uzstādiet infiltrācijas caurules ar slīpumu 0,5–1 cm/m. Infiltrācijas caurulēm pretējā galā pievienojiet vertikālās vēdināšanas caurules, izmantojot elastīgos līkumus. Pārklājiet vēdināšanas caurules ar uzgaļiem. Aizpildiet tranšeju ar šķembām. Virs šķembu kārtas novietojiet filtrēšanas audumu, kas novērš grunts sajaukšanos. Ja infiltrācijas caurules tiek uzstādītas normatīvā sasaluma zonā, pārklājiet šķembu kārtu ar siltināšanas plāksnēm. Siltināšana aizsargā infiltrācijas caurules no sasalšanas un uzlabo tās darbspēju. Aizpildiet tranšeju ar veitējo grunti. Zemi virs infiltrācijas zonas atstājiet mazliet augstāku, lai nokrišņu ūdeņi noplūstu malā.Apkope

1. SEPTIĶIS. Pareizas lietošanas apstākļos septiķis tiek iztukšots divas reizes gadā. Kameras tiek iztukšotas secīgi no ieplūdes puses. Septiķi lieciet iztukšot sausā laikā, īpaši, ja septiķis nav noenkurots. Septiķis tūlīt pēc iztukšošanas ir jāpiepilda ar ūdeni!

2. SADALES AKA. Sadales akā iespējams uzkrājušās nogulsnes. Tā jāiztīra vienlaicīgi ar septiķa iztukšošanu.

3. VĒDINĀŠANAS CAURULES. Vēdināšanas caurulēm jābūt pietiekami augstu virs zemes virsmas (ziemā virs sniega kārtas). Ēkas pusē kanalizācijai jābūt brīvi ventilējamai caur jumtu.

4. PARAUGU ŅEMŠANAS ŠAHTA. Parauga ņemšanas šahta atrodas blakus infiltrācijas zonai. Parauga ņemšanas šahtas mērķis ir nodrošināt iespēju pārbaudīt no infiltrācijas
zonas plūstošā ūdens kvalitāti. Šahtā nedrīkst nonākt svešķermeņi, kas varētu aizsprostot šahtu. Šahtai vienmēr jābūt nosegtai.


KANALIZĀCIJĀ NEDRĪKST IEPLUDINĀT:
  • benzīnu, šķīdinātājus vai uguns un sprādzienbīstamas vielas;
  • taukus, eļļas vai vielas, kas izdala indīgas gāzes;
  • smiltis vai celtniecības atkritumus;
  • bērnu autiņbiksītes, higiēnas preces, prezervatīvus, tamponus;
  • tekstila izstrādājumus;
  • iepakojuma papīru vai laikrakstus;
  • mājsaimniecības atkritumus, piemēram, kartupeļu vai augļu mizas, kafijas biezumus,
  • cigarešu izsmēķus utml.
Drukāt

uz sākumu