Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu PipeLife klientu pieredzi. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Lasīt vairāk.Aizvērt

Pipelife PVC cauruļu uzstādīšana


Uzstādīto cauruļvadu sistēmas veiktspēja atkarīga no tās komponentu kvalitātes, uzstādīšanas apstākļiem un būvnieku profesionalitātes.

Pipelife PVC pašteces kanalizācijas cauruļu uzstādīšana jāveic saskaņā ar EN 1610 „Kanalizācijas cauruļvadu un kolektoru izbūve un testēšana” vadlīnijām.

Tranšejas uzbūveTranšejas veidošana

Tranšeja jārok pēc iespējas šaurāka atbilstoši LVS EN 1610 (punkts 6.2), ņemot vērā tranšejas dziļumu (H), ieguldāmā cauruļvada diametru (DN/OD), nepieciešamo darbības telpu (A ≥ 0.4 m) un tranšejas sienu leņķi (β). Drošības nolūkos rekomendējams ievērot minimālo tranšejas sienas slīpumu atbilstoši LVS EN 1610 (punkts 6.2) vai arī izmantot balsta vairogus. Atbalstītu tranšeju gadījumā jāparedz balsta konstrukcijām nepieciešamo platumu.

Tranšejas gultnei jābūt līdzenai, bez akmeņiem, pielāgotai atbilstošajam augstumam un kritumam. Ja grunts tranšejas pamatnē nav piemērota cauruļvada guldīšanai tieši uz tranšejas pamatnes, tad tranšejas dziļuma noteikšanā jāņem vērā izlīdzinošā slāņa nepieciešamība.Guldīšanas pamatne

Pamatnei, uz kuras paredzēts izvietot cauruļvadus, jāatbilst aptverošās grunts raksturojumam LVS EN 1610 (punkts 5.3). Pirms cauruļvadu guldīšanas pamatni jāsablīvē.

Cauruļvada pamatnes konstrukcijas 1. tipu (skatīt attēlu zemāk) drīkst izmantot jebkurā ieguldīšanas gadījumā, nodrošinot caurulēm atbalstu visā tās garumā. Ja projektā nav norādīts savādāk, apakšējais izlīdzinošajais slānis (a) jāparedz 100 – 150 mm biezumā. Augšējā izlīdzinošā slāņa biezumam (b) ir jāatbilst būvprojektā norādītajām prasībām.


Caurules drīkst ieguldīt tieši uz nolīdzinātas tranšejas pamatnes (attiecīgi pamatnes konstrukcijas 2. un 3. tips attēlā zemāk), nodrošinot caurulēm atbalstu visā tās garumā, ja grunts ir vienveidīga, relatīvi mīksta un graudaina. Augšējā izlīdzinošā slāņa biezumam (b) ir jāatbilst būvprojektā norādītajām prasībām.


Cauruļu ieguldīšana

Pipelife PVC cauruļu ieguldīšana jāsāk no izplūdes gala, uzstādot caurules ar uzmavu pret straumi.

Pašteces kanalizācijas caurules jāiegulda taisni, projektā norādītā slīpumā. Jebkura nepieciešamā slīpuma maiņa ir veicama, attiecīgi mainot tranšejas pamatnes slīpumu, vienmēr nodrošinot cauruļu atbalstu visā to garumā. Minimālais pieļaujamais slīpums, atkarībā no cauruļvada diametra, pašteces kanalizācijas caurulēm attēlots tabulā zemāk.

  
  DN/OD
(mm)
    Saimnieciskā kanalizācija
(m/m)
    Lietus kanalizācija
(m/m)
 
110 0.0089 0.0053
160 0.0055 0.0037
200 0.0044 0.0029
250 0.0035 0.0023
315 0.0026 0.0019
400 0.0021 0.0015
500 0.0016 0.0012

Uzmavām cauruļu galos jāparedz atbilstoša izmēra padziļinājumi tranšejas pamatnē.

Pirms Pipelife PVC cauruļu savienošanas blīvgumija caurules galā jānoziež ar šim nolūkam paredzētu slīdsmēri.

Vietās, kur cauruļvads šķērso apakšzemes konstrukciju, piemēram, betona akas sienu vai ēkas pamatus, jāizmanto piemērotas Pipelife aizsargčaulas.

Tranšejas aizpildīšana

Cauruļvada sānu un sākotnējam pildījumam jāatbilst aptverošās grunts raksturojumam LVS EN 1610 (punkts 5.3). Pamatpildījuma materiālam jāatbilst LVS EN 1610 (punkts 5.4)
Grunts blietēšana jāveic atbilstoši norādījumiem projektā. Pipelife rekomendē iespējami augstāku blīvuma pakāpi, bet ne mazāku par 87% pēc Proktora skalas.
 Sākotnējo pildījumu virs caurules jāblietē ar rokām. Mehānisko iekārtu izmantošana pieļaujama, ja cauruļvada pārklājums sasniedzis vismaz 300 mm. Mehāniskās iekārtas, blīvēšanas reižu skaita un blīvējamā slāņa rekomendācijas skatīt tabulā zemāk.

Blietēšanas veids Svars (kg)
                  
Maks. slāņa biezums pirms blietēšanas (m) Min. apbēruma biezums virs caurules pirms blietēšanas (m) Blietēšanas piegājienu skaits, lai sasniegtu atbilstošu blīvumu pēc Proktora skalas
grants, smilts māls, smilšmāls, mālsmilts 85% 90% 95%
Ar kājām - 0.10 - - 1 3 6
Rokas bliete min. 15 0.15 0.10 0.30 1 3 6
Vibrobliete 50 -100 0.30 0.20 - 0.25 0.50 1 3 6
Dalītās vibroplātes 50 - 100 0.20 - 0.50 1 4 7
Vibroplātes 50 - 100
100 - 200
400 - 600
  -
-
0.20
0.40
0.50
0.80
1
1
1
4
4
4
7
7
7


Cauruļvadu testēšana un tīrīšana jāveic atbilstoši LVS EN 1610 norādījumiem.
 

Drukāt

uz sākumu