Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu PipeLife klientu pieredzi. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Lasīt vairāk.Aizvērt

Pragma un Raineo cauruļu uzstādīšana


Izbūvēto cauruļvadu sistēmas funkcionalitāte lielā mērā ir atkarīga no uzstādīšanas apstākļiem un būvnieku profesionalitātes. Tā kā svarīga ir gan grunts virskārta, gan apbērums, tad vēl pirms projektēšanas darbu sākuma nepieciešams veikt ģeotehnisko grunts izpēti visā cauruļvada trasē. Šādas izpētes mērķis - noteikt grunts veidu un stāvokli, graudainību un mitrumu, blīvēšanas iespējas, kā arī gruntsūdeņu līmeni.

Pašteces kanalizācijas cauruļu ierīkošana jāveic saskaņā ar EN 1610 „Kanalizācijas cauruļvadu un kolektoru izbūve un testēšana” vadlīnijām.

Tranšejas uzbūveTranšejas veidošana

Tranšejas projektē un rok tā, lai nodrošinātu pareizu un drošu cauruļvadu ierīkošanu.

Tranšejas platumu nosaka atbilstoši LVS EN 1610, ņemot vērā tranšejas dziļumu, ieguldāmā cauruļvada diametru (DN/OD), tranšejas sienu leņķi (β) un minimālo darba telpu starp caurules ārējo sienu un tranšejas sienu vai tranšejas stiprinājumu, ja tāds ir. Ja tranšejas sienas tiek stiprinātas, tad šādā gadījumā jāparedz balsta konstrukcijām nepieciešamo platumu.

Tranšejas minimālais platums atkarībā no caurules diametra DN/OD atbilstoši LVS EN 1610.

DN/OD

Minimālais tranšejas platums (ODx)

m

Nostiprināta tranšeja

Nenostiprināta

β > 60°

β ≤ 60°

≤ 225

OD+ 0,40

OD+ 0,40

   225 līdz ≤ 350

OD+ 0,50

OD+ 0,50

OD+ 0,40

   > 350 līdz ≤ 700

OD+ 0,70

OD+ 0,70

OD+ 0,40

  > 700 līdz ≤ 1200

OD+ 0,85

OD+ 0,85

OD+ 0,40

   > 1200

OD+ 1,00

OD+ 1,00

OD+ 0,40

PIEZĪMES:        ODh + x x/2 ir vienāds ar minimālo darba vietu starp cauruli un tranšejas sienu vai balstu, ja tāds ir.

Kur:

ODh    horizontālais ārējais diametrs metros
β      ir nenostiprinātas tranšejas malas leņķis, mērot pret horizontāli


Tranšejas minimālais platums atkarībā no tranšejas dziļuma atbilstoši LVS EN 1610.

Tranšejas dziļums [a]  m

Minimālais tranšejas platums  m

< 1,00

minimālais platums nav nepieciešams

1,00     1,75

0,80

> 1,75    4,00

0,90

> 4,00

1,00

[a]       Maksimālais neatbalstītās tranšejas dziļums ir mazāks 1.4m.


Tranšejas pamatne

Tranšejas pamatnei jābūt līdzenai, bez lielākiem akmeņiem, zemes pikām vai sasalušiem grunts gabaliem, pielāgotai atbilstošajam augstumam un kritumam. Ja projektā nav norādīts citādā, caurules ieguldīt uz 100 - 150 mm izlīdzinošas kārtas (a) - noblietētas smilts. Augšējā izlīdzinošā slāņa biezumam (b) ir jāatbilst būvprojektā norādītajām prasībām. Ja cauruļu pamatnes zonā esošā grunts atbilst pamatnes prasībām (dabiski blīva smilšu grunts), tad cauruļu pamatnei var izmantot esošo grunti, to nolīmeņojot. Ja caurules teknes atzīmes ir zem gruntsūdens līmeņa, būvniecība jāveic sausā tranšejā.

Ja tranšejas pamatne ir nestabila un, pēc inženiera domām, nevar garantēt vajadzīgo balstu cauruļvadam, tad nepieciešams padziļināt tranšeju, ielikt pamatus un izveidot pamatnes kārtu projektētajā dziļumā. Šai kārtai jābūt noblīvētai vismaz līdz 85% pēc Proktora metodes).


Cauruļu ieguldīšana

Pragma un Raineo cauruļu ieguldīšana jāsāk no izplūdes gala, uzstādot caurules ar uzmavu pret notekūdeņu plūsmas virzienu. Uzmavām cauruļu galos jāparedz atbilstoša izmēra padziļinājumi tranšejas pamatnē.

! Plastmasas caurules nedrīkst likt tieši uz betona vai apliet ar betonu.
! Zem caurulēm nedrīkst likt koka klucīšus, akmeņus vai šķembas, lai iegūtu atbilstošu kritumu.

Pašteces kanalizācijas caurules jāiegulda taisni, projektā norādītā slīpumā. Minimālais pieļaujamais slīpums, atkarībā no Pipelife ražotā cauruļvada iekšējā diametra, pašteces kanalizācijas caurulēm attēlots tabulā zemāk.

 
  
  DN/OD
(mm)
    Saimnieciskā kanalizācija
(m/m)
    Lietus kanalizācija
(m/m)
 
110 0.0095 0.0057
160 0.0060 0.0040
200 0.0047 0.0032
250 0.0038 0.0025
315 0.0028 0.0020
400 0.0022 0.0016
500 0.0018 0.0013
630 0.0014 0.0010

 
  
  DN/ID
(mm)
    Saimnieciskā kanalizācija
(m/m)
    Lietus kanalizācija
(m/m)
 
228 0.0041 0.0028
285 0.0033 0.0022
343 0.0026 0.0018
458 0.0019 0.0014
573 0.0015 0.0011
688 0.0013 0.0009
925 0.0009 0.0007
1140 0.0008 0.0006

Par spīti plastmasas cauruļu izturīgumam, projektēšanā ir nepieciešams ņemt vērā cauruļvadu sieniņu bojājumu iespēju abrāzijas un korozijas rezultātā. Firma «Pipelife» rekomendē maksimālo ātrumu, kas nepārsniedz 5,0 m/s.

Pirms Pragma un Raineo cauruļu savienošanas blīvgumija caurules galā jānoziež ar šim nolūkam paredzētu slīdsmēri.
Vietās, kur cauruļvads šķērso, betona akas sienu, jāizmanto piemērotas Pipelife aizsargčaulas.

Tranšejas aizpildīšana

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Var izmantot arī izrakto grunti, ja tajā nav organisku piemaisījumu un būvgružu.

Apbēruma materiālam jāatbilst šādām kvalitātes prasībām:
  • nesaistīts materiāls, kuru var sablīvēt vajadzīgās nestspējas iegūšanai,
  • materiāls nedrīkst būt sasalis, tajā nedrīkst būt sasalušas zemes pikas, ledus un sniegs,
  • materiālā nedrīkst būt graudi ar asām šķautnēm,
  • graudi nedrīkst būt lielāki par 60 mm,
  • tieši līdzās caurulei esošo graudu maksimālais lielums nedrīkst pārsniegt 10% no caurules diametra, bet tie nevar būt lielāki par 60 mm.

Apbērums jāblīvē vienlaikus abās pusēs caurulei, lai tā nepārvietojas.

Galīgajai tranšejas aizbēršanai izmantojamo materiālu nav nepieciešams izraudzīties tik rūpīgi kā apbēruma materiālu. Aizbēršanu parasti veic ar tehniku. Tomēr jāraugās, lai šajā gruntī nebūtu lieli akmeņi, kas, iegāžoties tranšejā, varētu sabojāt cauruļvadu.

Aizbēršanas laikā ieteicams virs cauruļvada novietot signāllenti.

Tālāk veic apbēršanu 20 cm biezos slāņos, katru noblīvējot. Aizbēruma blīvēšanas pakāpe ir atkarīga no tā, kas atradīsies virs cauruļvada, bet ne mazāka par 95% pēc modificētās Proktora metodes cauruļvadiem zem ceļiem, 90% - par 4 m dziļākām tranšejām un 85% vai atbilstoši tehniskā projekta prasībām - pārējos gadījumos.

Ja grunts blīvēšanai izmanto mehāniskās ierīces, tās nedrīkst lietot tuvāk par 300 mm no caurules augšpuses un arī tikai tad, ja tranšejas aizbēršanai izmantojamais materiāls ir iepriekš sablīvēts līdz 85% pēc Proktora standartmetodes.

Pipelife rekomendē iespējami augstāku blīvuma pakāpi, bet ne mazāku par 87% pēc Proktora skalas.Sākotnējo pildījumu virs caurules jāblietē ar rokām. Mehānisko iekārtu izmantošana pieļaujama, ja cauruļvada pārklājums sasniedzis vismaz 300 mm. Mehāniskās iekārtas, blīvēšanas reižu skaita un blīvējamā slāņa rekomendācijas skatīt tabulā zemāk.

Blietēšanas veids Svars (kg)
                  
Maks. slāņa biezums pirms blietēšanas (m) Min. apbēruma biezums virs caurules pirms blietēšanas (m) Blietēšanas piegājienu skaits, lai sasniegtu atbilstošu blīvumu pēc Proktora skalas
grants, smilts māls, smilšmāls, mālsmilts 85% 90% 95%
Ar kājām - 0.10 - - 1 3 6
Rokas bliete min. 15 0.15 0.10 0.30 1 3 6
Vibrobliete 50 -100 0.30 0.20 - 0.25 0.50 1 3 6
Dalītās vibroplātes 50 - 100 0.20 - 0.50 1 4 7
Vibroplātes 50 - 100
100 - 200
400 - 600
  -
-
0.20
0.40
0.50
0.80
1
1
1
4
4
4
7
7
7


Ja grunts tranšejā nav pietiekami noblīvēta, cauruļvadi plāna seguma vai neliela dziļuma gadījumā (līdz 100 cm) var deformēties dinamisko slodžu ietekmē. Rezultātā ir iespējama ceļa virsmas deformācija. Tāpēc firma «Pipelife» sekliem cauruļvadiem (līdz 1,0 m) rekomendē pielietot vismaz 95% blīvēšanas pakāpi pēc Proktora metodes visam tranšejas aizbēršanas materiālam – no tranšejas dibena līdz ceļa virsmai – un izmantot I vai II kategorijas grunti.

I kategorijā ieskaita granti un rupjas šķembas (graudu diametrs 4-8, 4-16, 8-12, 8-22 mm). Maksimāli pieļaujams 5-20% graudu ar 2 mm diametru.

II kategorija - rupjgraudu smiltis un grants, kurā lielāko graudu diametrs ir apmēram 40 mm, kā arī citas atlasītas smiltis un grants ar dažādu graudu izmēru un nelielu smalko daļiņu daudzumu. Kopumā tie ir beramie materiāli gan irdenā, gan mitrā veidā. Šajā kategorijā ieskaita arī vienādgraudu un dažādgraudu granti un smiltis, smilšu un grants maisījumus, kuros maz smalko daļiņu. Maksimāli pieļaujami 5-20% graudu ar 0,2 mm diametru.

Cauruļvadu testēšana jāveic atbilstoši LVS EN 1610 norādījumiem.
 

Drukāt

uz sākumu