Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu PipeLife klientu pieredzi. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Lasīt vairāk.Aizvērt

Pipelife nosēdaku uzstādīšana


Uzstādīto pašteces kanalizācijas sistēmu veiktspēja atkarīga no tās komponentu kvalitātes, uzstādīšanas apstākļiem un būvnieku profesionalitātes.

Nosēdaku uzstādīšanas procesā Pipelife rekomendē ņemt vērā vadlīnijas, kuras ir izklāstītas standartā EN 1610.

Tranšejas veidošana

Tranšeja jārok pēc iespējas šaurāka atbilstoši LVS EN 1610 (punkts 6.2), ņemot vērā tranšejas dziļumu (H), uzstādāmās nosēdakas diametru (DN/OD), nepieciešamo darbības telpu (A ≥ 0.5 m) un tranšejas sienu leņķi (β). Drošības nolūkos rekomendējams ievērot minimālo tranšejas sienas slīpumu atbilstoši LVS EN 1610 (punkts 6.2) vai arī izmantot balsta vairogus. Atbalstītu tranšeju gadījumā jāparedz balsta konstrukcijām nepieciešamo platumu.

Tranšejas gultnei jābūt līdzenai, bez akmeņiem, pielāgotai atbilstošajam augstumam un kritumam. Ja grunts tranšejas pamatnē nav piemērota cauruļvada guldīšanai tieši uz tranšejas pamatnes, tad tranšejas dziļuma noteikšanā jāņem vērā izlīdzinošā slāņa nepieciešamība.

Nosēdaku uzstādīšana

Nosēdakas aptverošās grunts izvēlē jāņem vērā tie paši noteikumi kā attiecīga diametra caurulēm.

Nosēdaka jānovieto uz atbilstoši sagatavotas tranšejas pamatnes, uzspiežot uz nosēdakas tā, lai aizpildās visas tukšās vietas tās apakšdaļā. Jāapber un jānoblietē sākotnējais pildījums līdz pievienojuma vietām. Jāpievieno visas pieslēdzamās caurules, tās iemaucot pievienojuma uzmavās līdz atdurei.

Aizberot tranšeju, rūpīgi jānoblietē grunti visapkārt nosēdakai līdz atbilstošam līmenim. Augstu gruntsūdeņu gadījumā, Pipelife rekomendē sablīvēt grunti vismaz 95% apmērā pēc Proktora skalas zaļajā zonā un 98% - teritorijās ar transporta slodzi. Pastāvīgi jāseko līdzi akas vertikalitātei. Attiecībā uz darba procesu, izmantoto grunti, tās blīvējuma pakāpi un palīgrīkiem jāievēro tādas pašas prasības kā attiecīga diametra cauruļvadu ieguldīšanā.

Ja nepieciešams, ar rokas vai mehānisko zāģi jānogarina augstuma regulēšanas šahtu. Augstuma regulēšanas šahtai jāuzmauc manžeti. Iekšējo perimetru jānoziež ar slīdsmēri un jāievieto teleskopu.

Apberot nosēdakas teleskopisko daļu jāpievērš pastiprinātu uzmanību tam, lai pildījums ir vienmērīgs un labi sablīvēts. Tas nodrošinās pareizu slodžu sadali. Teleskopisko cauruli nevajadzētu uzstādīt dziļāk par 2 m no zemes virsmas.

Veidojot „in situ” pievienojumus nosēdakās, caurumu griešanai rekomendējam izmantot atbilstoša diametra kroņurbi.Nosēdakas teleskopiskās daļas pacelšana

Ja rodas nepieciešamība pacelt nosēdakas teleskopisko daļu, piemēram, mainot ceļa segumu, Pipelife rekomendē rīkoties sekojoši. Pirmkārt, nosēdakas restes rāmi pilnībā jāatbrīvo no vecā ceļa seguma. Kad tas ir izdarīts, jāvelk aiz restes rāmja (skat. zīm.). Ja teleskopiskā caurule neizkustas, tad zem teleskopiskās caurules šķērseniski jāiespiež koka līsti, pie kuras vidusdaļā jāpiestiprina virvi un jāvelk aiz tās (skat. zīm.). Ja nelīdz arī abi minētie paņēmieni, tad teleskopisko cauruli jāatrok, lai to varētu pacelt.

 


Ja tiek uzklāti un blīvēti ceļa virsējie slāņi, nosēdakas teleskopisko cauruli jāpaceļ augstāk atbilstoši ceļa būvniecības etapiem, lai tā nevienā etapā netraucētu būvniecības tehnikai. Asfaltēšanas laikā nosēdakas vāku jāpaceļ par dažiem centimetriem virs ceļa līmeņa un seguma materiālu jāpaspiež zem ķeta pārsedzes apmales. Visbeidzot teleskopisko cauruli jānospiež uz leju un jāiepresē vienā līmenī ar asfalta virsmu.Cauruļvadu testēšana un tīrīšana jāveic atbilstoši LVS EN 1610 norādījumiem.

Drukāt

uz sākumu